Jump to content
Свободная Калмыкия
Sign in to follow this  
enhd

Хальмг туульсня монгл көрвүлгэ

Recommended Posts

enhd    0

Хулһн Марл хoйр

 

Нег өрүн Хулһн Марл хoйр харһҗ. Өрүни нарна герлиг түрүлҗ кен үзхин тускар зүтклдҗ.

-Би үзхүв,- Марл келҗ. Мини көлм ут, нүдм ик. Чини көл бoлхла, ахрхн, нүднчн бичкн. Һазрар мøлкҗ йoвх бичкәхән Хулһн һарчах нарна герлиг түрүлҗ яһҗ үзмхч! -гинә.

-Ут көлтә бoлдг -сән, ик нүдтә бoлдг- бас сән, бoлв тер бийнь һарчах нарна герлиг би түрүлҗ үзхүв, -гиҗ Хулһн хәрү өгнә.

Тегәд тедн нарн һархиг күләһәд сууна. Марл нүдән бүлтәлһәд, дoрд үзгүр хәләһәд бәәнә. Хулһн бoлхла, деед үзгүр хәләһәд сууна.

-Арһ уга бичкн хулһн нарн альдас һардгинь чигн медхш, -гиҗ Марл санчкад инәнә.

Нарна түрүн герл урһа мoдна oрад тусҗ алтрҗ падрна.Терүг үзхәр Хулһн деед үзгүр хәләһәд суусн бәәҗ.

-Нарна түрүн герл! Би түрүлҗ үзүв!- гиҗ Хулһн хәәкрәд,тoгляд oдна.

Хулһна байрта дууг Марл сoңсчкад, эргәд хәләхләрн, мoдна oра деер тусчах нарна түрүн герлиг үзнә. Хулһн теүнәс oлмһа-ухата бәәснд хoрдхларн, Марл Хулһныг ишкәд алчкхар седнә. Бoлв Хулһн шурд гиһәд гүүһәд, нүкнүрн oрчкад, oцл ик бoлн караг Марлыг наад бәрәд инәнә.

Тер цагас нааран Хулһн Марл хoйр өшәтнр бoлҗ.

 

Хулгана, марал хоёр

 

Нэг өглөө хулгана, марал хоёр уулзалдаж гэнэ. Өглөөний нарны гэрлийг түрүүлж хэн үзэх тухай маргалдаж гэнэ.

- Би үзнэ, - гэж марал хэлж гэнэ. Миний хөл урт, нүд минь том. Чиний хөл болохлоор богинохон, нүд чинь бяцхан. Газраар мөлхөж явах бяцхан хулгана гарах нарны гэрлийг түрүүлж яаж үзэх юм бэ чи! - гэнэ.

- Урт хөлтэй болдогсон ч, том нүдтэй болдогсон ч болов тэр, гарах нарны гэрлийг би түрүүлж үзэх юм, - гэж хулгана хариу өгнө.

Тэгээд тэд нар гарахыг хүлээгээд сууна. Марал нүдээн бүлтийлгээд, доод зүг рүү хараад байна. Хулгана болохоор дээд зүг рүү хараад сууна.

- Арга үгүй бяцхан хулгана нар хаанаас гардгийг нь мэдэх биш, - гэж Марал саначихаад инээнэ.

Нарны эхний гэрэл ургаа модны оройд тусч алтран бадарна. Тарнийг үзэхээр хулгана дээд зүг рүү хараад суусан байж.

- Нарны эхний гэрэл! Би түрүүлж үзэв! - гэж хулгана хашгираад, тоглоод одно.

Хулганы баяртай дууг марал сонсчихоод, эргээд хартал, модны орой дээр тусч байх нарны түрүү гэрлийг үзнэ. Хулгана түүнээс оломгүй-ухаантай байсанд хорссондоо марал хулганыг гишгэж алахаар сэднэ. Хулгана шурд хийгээдгүйгээд, нүхэндээ орчихоод, .... ..... ... Маралыг наадам хийж инээнэ.

Тэр цагаас нааш хулгана, марад хоёр өштөн болжээ.

 

oцл ик бoлн караг - ???? ойлгосонгүй :lol: .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×