Перейти к содержимому


Фото
- - - - -

Тодо Бичг


 • Please log in to reply
234 replies to this topic

#41 KYN

KYN

  Хан

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 826 Сообщений:
 • Gender:Male
 • Location:bumbin orn

Отправлено 12 December 2006 - 05:49 PM

не надо переводить. я щас посмотрел в почтовом ящике. у меня там сохранились страницы той темы, дайте кто-нибудь мыло - перешлю. потом здесь разместите,
ок?
«Над усією Іспанією безхмарне небо»

#42 KYN

KYN

  Хан

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 826 Сообщений:
 • Gender:Male
 • Location:bumbin orn

Отправлено 12 December 2006 - 06:04 PM

также обнаружил там часть самоучителя по калмыцкому языку. петра дарваева. правда слов там маловато.
могу переслать
«Над усією Іспанією безхмарне небо»

#43 shibudai

shibudai

  Кетчинер

 • Участник
 • PipPipPipPipPip
 • 275 Сообщений:

Отправлено 13 December 2006 - 07:42 AM

исследователь и историк из Синьцзяна Шильгин Норбо в 1983 году в Синьзцяне нашел ойратскуйу летопись под названием "Хо ёрлгин тююк".

он опубликовался в "Оирад-ун теукен сурбулжи бичиг-уд" 1985 года в АРВМ. отсюда же переиздал его на кириллице в УБ монгольский ойрат Сорон На.Сукхбаатар.

оттуда приведу несколько интересных фраз

во времыя правлении Цеван-рабдана, он несколько раз посылал гонцов к жене Санджава, сына Аюки хана, со следующими словами "Цаган да:рк минь чини гегянл:а эн насндан харгдг болву би". можно думать их связывали любовные отношение.
и жена этого Санджава уговорил его укочевывать в Джунгарию и он поддался ей и он взяв с собой 15000 семейств откочевал с Волги, по дороге напал на него казакхский Тауке султан но он отбился от него. когда стало известно что он со своими поддаными приблежается к кочевье Орын ганц модон, Цевенрабдан посылал войско 10000 и разбил его собрал всех его подданых и присоединил к своим подданым и пленил Санджава и отправил его одного к Аюки хану со словами, "Эн му кёвюнчнь алвтигчнь Халх монгл орулдж асрий гидж нююлгдж ёвсн гиня. Хулхачиг бярсн кюн мёригнь авад бийигнь кюргулх ядл танд кюргулсув."

некоторые тюшмдуд Аюка хана предлагали напасть на Джунгарию говоря следующие слова, "У:рд болвл мадн баг Зюнгар ик биля, ода Зюнгар Бошогтин кёлд эвдряд хоосрв видн кедн тюмн алвтта болх шахджяня, дяялдий видн".
тогда Аюка хан сказал "Мазин шиг сумч нег мингн, Махн шиг илдч нег мингн, Кююкн шиг буyч нег мингн, Кёндлн шиг жидч нег мингн иим дёрвн мингн гюйцс бяях болвл Зюнгариг авч болх, ёвряр болвл болхго. А Зюнгар бол заран юсн, кёрян шудн биш у? Бас гивл Зюнгар бол цаар бийндян Мандж Китдин ханиг аа:льгдг биля, бид болад Зюнгар эн бийдян Орсин ханиг аа:льгдг биля. ийгдж бяясн видн хойр, завсртан дяяллдвл, эн бол муулий гидж бяясн, Хасг, Буруд, Анжиан, Хотн эднд хамган доог эльг наадн болн биш у? Юн эргю мунхг торгуд биляч" гидж зярлг болад, мён тенд Санджавиг хорав.
Буряад-Монгол мандан бадараг!!!!!
Хамаг Монгол хамдан уралан!!!!!
http://buryat-mongol...loguud/songool/

#44 Jeka

Jeka

  Нойон

 • Администратор
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 465 Сообщений:
 • Gender:Male

Отправлено 15 December 2006 - 09:30 AM

Вот транслитерация 2х страни Хальмг Хаадин Тууж которую писал ENHD на форуме элисты.
Спасибо Сар что прислал копии страниц.
Трансляция 1-ой страницыХалимаг хаадийин туужииги хураажи бичигсэн тобчи орошибаи.

Єдєки цаг ту ижил мvрэни (Ижил мєрєний) шидар соугчи (суугчи) монгол ижуурту, баса тэдэн лvгээ нигэн шажин ту нигэ кэлэтv халимаг улус ину, эртэни экэ нутуг йээ оркижи, оросийин думда ирэжи соугсан (суугсан) кэмээбээсv, зєvн (зvvн) гарийин дєрбєн оирад ту эбдэрэл бvлугсан (бологсон) цаг ту, торгуудийн таииши ину хоо єрлєг кэмээгчи бээр тэрэ мэтv нигэн нигэн иээн алжи, албатунар иээн барагсан ээцэ холо газар очи (очии - очиё), хари йасуту улусийин оииро суужи, тэдэн лvгээ даиилдун олжо абчу йабубаасу, дээрэ бvлоэн (болов уу) кэмээн сэдкээд, шорои морин жил дv |1618| кааспуиин (Каспийн) далаиин зvг саиин кvмvни (хvнийг) илгээжи, тэндэ газар эзэн vгэи кэмээн лаб мэдээд, шорои луу |1628| жил дv єбєрєєн (єєрєє) албату торгууд ба, хошууд кикээд, дєрбєд табун тvмэн єркє улус абчи, зургаан кєбvvн иээн дагуулун, зєvн (зvvн) гартуки нутуг иээн оркиид, наран шингкикvй зvг тv мордобаи, Заи мєрэни (Зай мєрєн) кvрvл vкэхvйээ эмбэ голийин (Эмба голын) дэргэдэ нутугтаи агчи нигэн бєлєг татаармууди (татаруудыг) оруулаад, зай йи гэтvлжи нагаи, хатаи, хабчиг, чидэшэн кэмээкv татаармууди йи эркэдээн оруулжи, тємєр морин жилдv |1630| ижил дv кvрбэи, тэрэ цаг ту энэ мvрэни адаг зєvн (зvvн) баруун хоиор тала ду хор кvргэкv чидал vгэи vчvvкэн (єчvvхэн) татар ээцэ гадна улус vгэй, орос балгасун vчvvкэн, тэндэки уужим тала да эбэсvн хагда элбэг, йэрv оиирад ту маши чокис таи агсан йээр, хоо єрлєг ину заи ээцэ ижил кvртэлэ, аиитархан (Астархань) ээцэ самур (Самара) кvртэлэ


Page 2:

Бvкv газар єбєрєєн албатунарийин мєнгкэ нутуг болгожи тэндэ буубаи. Энэ газар кэмээбээсv цагаан хаани газар агсан болбачи, Хоо єрлєг танилцаху мэдэлцэкv чv сэткил, газари ину эзэлэгсэн иээн чv тєvн дv vлv мэдєvлэгсэн бєлvгээ. Тэиин тємєр луу жил ду, |1640| он ду, дєчин дєрбєн хоиор хуучин эбдэрэл иээн уvрээд (уурээд - мартаад, орхиод?), санаани нигэдкэжи шабаиин тоиин эцэкэ инжан ринбучи кикээд, ангхобийэ маэлзушири, амуки сидхи маэлжушри хутуг ту кэкэни ємєнє эрдэни засагту хаан (эрдэнэ Засагт хаан), тvшээтv хаан (Тvшээт хаан), гvvши номийин хаан (Гvvш номын хаан), эрдэнэ баатур хунг тайижи (Эрдэнэ баатар Хунтайж) тэрикvvлэн хаад нойод чуулжи йэкэ цаажи тогтоохуи ду, Хоо єрлєг морилжи тэрэ байасгуланг ту йэкэ vйилэйи бvтээкvй дv байилцээд (байлцаад), тогтоогсон цаажи йи нутугтаан абчи ирэжи албатунар йээн тєvкээр (тvvгээр) барибаи. Тэндэ ээцэ Хоо єрлєг ину айидархани добтологсан ду, тэрэ балгасуни орос арад халимагууди дэйилээд кєєгсэн йээр, Хоо єрлєг тэрэ байилдээн ду хоригдабаи (хороогдов). Урида зєvн гар ээцэ ирэгсэн цаг ту лубзанг (Лувсан) ба йэлдэнг (Елдэнг) кэмээкv Хоо єрлєгийин хоиор кєбvvд бээр татаармууди оруулугсан ажи, эцэки ину єємчи (ємч) хубаахуи цаг ту тэрэ хоиор кєбvvдтээн торгууд албатунари єгvгсэн ээцэ єбєрєє мєн кv оруулугсан татаармууди ину єгvгсэн буйиза, Хоо єрлєгийин нєгчигсэн хойино йэкэ кєбvvн ину шикvр дайичинг (Шикvр дайчин) ахалагчи тайиши болоод, дєvнар (дvv нар) йуугаан албату нагаи татари арга бээр бэйэ дээн оруулбаи, тєvн ээцэ (тvvнээс) улум эбдэрэл болоод Лубзанг Йэлдэнг хоиор хамуг албату бээн алдажи, Лубзанг vчvvкэн тооту арад лугаа тєбєдту дутаажи одбои, Йэлдэнггийин тэрэ мэтv албату бээн алдуху йи Гvvши хаан урида мэдэжи аиилдугсан кэмээдэг буи. Тєvн ээцэ хоиино дайичинг ду омог сэткил тєрєжи, орос газари дэйилээд (дайлаад), йэкэ хор кvркэбээсv, оросийин айидархан ээцэ мордуулугсан цэриг ину халимаги дараад, олон кєvки кидугсан йээр, тєдvй дайичинг орос лугаа эбчэйэ кэмээжи, модон хонин жил дv |1655| дурал дархан цэрэн чихула элчинари (дурал дархан цэрэн чихула элч нарыг) орос хаан ду москаб балгасун ду зарубаи, элчинэр (элч нар) одоод халимагийин тайиши шикvр дайичинг ба хамуг нойод ба бvкvдэ халимаг улус ину оросийин алигсээ михалвачи хаани итэгэлтv албату болойа, айидархани бу добтолойа, йамбар ба кvмни бу
"ҮЗҮРИНЬ ХАЗСН КҮН, ЙОЗУРИНЬ ЧИГН ХАЗДГ"

#45 calmouk

calmouk

  Хан

 • Участник
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 1846 Сообщений:

Отправлено 16 December 2006 - 05:00 PM

Тэиин тємєр луу жил ду, |1640| он ду,дєчин дєрбєн хоиор хуучин эбдэрэл иээн уvрээд (уурээд - мартаад, орхиод?), санаани нигэдкэжи шабаиин тоиин эцэкэ инжан ринбучи кикээд, ангхобийэ маэлзушири, амуки сидхи маэлжушри хутуг ту кэкэни ємєнє эрдэни засагту хаан (эрдэнэ Засагт хаан), тvшээтv хаан (Тvшээт хаан), гvvши номийин хаан (Гvvш номын хаан), эрдэнэ баатур хунг тайижи (Эрдэнэ баатар Хунтайж) тэрикvvлэн хаад нойод чуулжи йэкэ цаажи тогтоохуи ду, Хоо єрлєг морилжи тэрэ байасгуланг ту йэкэ vйилэйи бvтээкvй дv байилцээд (байлцаад), тогтоогсон цаажи йи нутугтаан абчи ирэжи албатунар йээн тєvкээр (тvvгээр) барибаи."дєчин дєрбєн хоиор" - в смысле "40 монголов и 4 ойрата" - еще одно подтверждение что мы - не монголы.

Перечисление малозначительных халхаских князьков перед великими правителями ойратов еще раз говорит о том, что автор - монгол.

Слово "татармуд" - совершенно ясно говорит о том что автор - монгол
Be Realistic, Demand the Impossible!
(Author: unknown, Paris, 1968)

#46 calmouk

calmouk

  Хан

 • Участник
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 1846 Сообщений:

Отправлено 29 December 2006 - 05:08 PM

todo

Прикрепленные файлы:


Be Realistic, Demand the Impossible!
(Author: unknown, Paris, 1968)

#47 calmouk

calmouk

  Хан

 • Участник
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 1846 Сообщений:

Отправлено 29 December 2006 - 05:09 PM

todo ttf

Прикрепленные файлы:

 • Прикрепленный файл  TODMONG.zip   13.84KB   205 Скачано раз

Be Realistic, Demand the Impossible!
(Author: unknown, Paris, 1968)

#48 calmouk

calmouk

  Хан

 • Участник
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 1846 Сообщений:

Отправлено 29 December 2006 - 05:10 PM

Todo samouchitel ~ 30 pages

Прикрепленные файлы:

 • Прикрепленный файл  Todo1.zip   880.65KB   208 Скачано раз
 • Прикрепленный файл  Todo2.zip   1.32Мб   190 Скачано раз

Be Realistic, Demand the Impossible!
(Author: unknown, Paris, 1968)

#49 enhd

enhd

  Абганер

 • Участник
 • PipPip
 • 126 Сообщений:

Отправлено 05 January 2007 - 02:25 PM

Подготовить шрифты наш "тод бичиг" в юникоде это не очень трудное дело.
Но там возникают очень трудные проблемы связанные с изменчивостью монгольских букв в начале, середине и конце слов. Это также может быть решено но никто не берет в руки из-за нерентабельности ли невозвращаемости затрачиваемого средства.
Вот и дела ...

Но программным путем можно разрешать все вопросы ...

#50 calmouk

calmouk

  Хан

 • Участник
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 1846 Сообщений:

Отправлено 07 January 2007 - 08:16 PM

Подготовить шрифты наш "тод бичиг" в юникоде это не очень трудное дело.
Но там возникают очень трудные проблемы связанные с изменчивостью монгольских букв в начале, середине и конце слов. Это также может быть решено но никто не берет в руки из-за нерентабельности ли невозвращаемости затрачиваемого средства.
Вот и дела ...

Но программным путем можно разрешать все вопросы ...


В ЮНОКОДЕ знакам Тод "отведено" место. Его недостаточо, что ли?

Поделись опытом создания шрифтов.
Be Realistic, Demand the Impossible!
(Author: unknown, Paris, 1968)

#51 enhd

enhd

  Абганер

 • Участник
 • PipPip
 • 126 Сообщений:

Отправлено 08 January 2007 - 12:27 PM

Не подробно изучал пока какие места отведены в юникоде для "монгольских" букв. Поэтому не могу сейчас сказать ничего подробного.
Грубо говоря, для одной буквы хотя бы три места должны быть отведены или ещё более, т.е. например для syllabic image.

Если найду время тренируюсь и может сделаю аплоад сюда.

PS: у вас сайт какой-то странный стал ...
короче монголам сюда свой нос совать не надо!

#52 calmouk

calmouk

  Хан

 • Участник
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 1846 Сообщений:

Отправлено 08 January 2007 - 06:44 PM

Не подробно изучал пока какие места отведены в юникоде для "монгольских" букв. Поэтому не могу сейчас сказать ничего подробного.
Грубо говоря, для одной буквы хотя бы три места должны быть отведены или ещё более, т.е. например для syllabic image.

Если найду время тренируюсь и может сделаю аплоад сюда.


Если места в Юникоде недостаточно - надо делать request. Образец письма есть в соседней теме. Давай объединим усилия - Тод Бичк должен быть правильно "закодирован" в Юникоде.

PS: у вас сайт какой-то странный стал ...
короче монголам сюда свой нос совать не надо!


Ты имеешь ввиду провокаторов? Они будут всегда. А так сайт все больше становится Ойратским. Надеюсь вы не против появления Ойратского сайта? Или вам только Монһл таасгдҗана?
Be Realistic, Demand the Impossible!
(Author: unknown, Paris, 1968)

#53 nasna_erkt

nasna_erkt

  Абганер

 • Участник
 • PipPip
 • 78 Сообщений:
 • Gender:Male
 • Location:Сер-сер гисн салькта, бvр-бvр гисн хурта

Отправлено 11 January 2007 - 07:20 PM

Места в Юникоде отведены для всех букв. Для каждой буквы выделяется только один код и выбирается знак, который представляет все варианты буквы (вариантов может быть до 10). Варианты буквы не имеют особенных кодов, находятся в фонте и выбираются по технгологии Опентайп. Таким же образом сделаны шрифты для схожих письменностей: арабского и пр.

Вот сайт, в котором можно найти тексты набранные Опентайп шрифтом. Есть тексты и на ойратском (Җанhр).

Смотреть нужно Интернет эксплорером, так как там использована технология внедрения шрифтов от Майкрософт — WEFT. На Мозилле и Опере не работает.

#54 calmouk

calmouk

  Хан

 • Участник
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 1846 Сообщений:

Отправлено 12 January 2007 - 02:51 PM

Похоже, что там "худм" бичик, а не "тод" бичик...
Be Realistic, Demand the Impossible!
(Author: unknown, Paris, 1968)

#55 nasna_erkt

nasna_erkt

  Абганер

 • Участник
 • PipPip
 • 78 Сообщений:
 • Gender:Male
 • Location:Сер-сер гисн салькта, бvр-бvр гисн хурта

Отправлено 12 January 2007 - 05:47 PM

Похоже, что там "худм" бичик, а не "тод" бичик...

Это теперь называется худм?

#56 nasna_erkt

nasna_erkt

  Абганер

 • Участник
 • PipPip
 • 78 Сообщений:
 • Gender:Male
 • Location:Сер-сер гисн салькта, бvр-бvр гисн хурта

Отправлено 12 January 2007 - 05:54 PM

Вот еще ссылка на то же самое: Арслңгин Арг улан Хоңһр ах дү һурвн маңһсиг дарсн бөлг
Тәкл зул хаани үлдл
Таңсг бумб хаани ач
Үзн алдр хаани көвүн
Үйин өнчн Җаңһр гиҗ келдг.

#57 calmouk

calmouk

  Хан

 • Участник
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 1846 Сообщений:

Отправлено 13 January 2007 - 03:32 AM

Это теперь называется худм?


Я разве не написал - "похоже"?

Так это Тод Бичк, что ли?

Там применен font "SaiyinWebCaganTig"
Be Realistic, Demand the Impossible!
(Author: unknown, Paris, 1968)

#58 Jeka

Jeka

  Нойон

 • Администратор
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 465 Сообщений:
 • Gender:Male

Отправлено 13 January 2007 - 11:29 AM

Вот сайт, в котором можно найти тексты набранные Опентайп шрифтом. Есть тексты и на ойратском (Җанhр).

Смотреть нужно Интернет эксплорером, так как там использована технология внедрения шрифтов от Майкрософт — WEFT. На Мозилле и Опере не работает.

Попытался открыть эксплорером, тодо шрифт отображается, но так и не понял какую кодировку выбирать?
У меня страница определилась в китайской Simplified Chinese кодировке.
"ҮЗҮРИНЬ ХАЗСН КҮН, ЙОЗУРИНЬ ЧИГН ХАЗДГ"

#59 KYN

KYN

  Хан

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 826 Сообщений:
 • Gender:Male
 • Location:bumbin orn

Отправлено 13 January 2007 - 01:42 PM

что сказать, вроде тодо, покрайней мере смог с моим знанием тодо прочитать заголовок :lol::) а текст отображается как симпл чайниз почему-то :huh:
«Над усією Іспанією безхмарне небо»

#60 enhd

enhd

  Абганер

 • Участник
 • PipPip
 • 126 Сообщений:

Отправлено 13 January 2007 - 02:00 PM

Вот еще ссылка на то же самое: Арслңгин Арг улан Хоңһр ах дү һурвн маңһсиг дарсн бөлг
Тәкл зул хаани үлдл
Таңсг бумб хаани ач
Үзн алдр хаани көвүн
Үйин өнчн Җаңһр гиҗ келдг.

Прикрепленный файл  Jangar.jpg   51.11KB   229 Скачано раз
Transcription:
Арсланг гийин араг улаан хонггор аха дүү гурбан манггус ийги даругсан бүлүг

Такил зула хаани үлэдэл
Тангсуг бумба хаани ачи
Үзүнг алдар хаани хүбүүн
Үиэн өнөчин жанггар гэжи кэлэдэг
.

0 пользователей читают эту тему

0 members, 0 guests, 0 anonymous users