Перейти к содержимому


Фото
- - - - -

Калмыцкая раскладка


 • Please log in to reply
38 replies to this topic

#21 Huuchin

Huuchin

  Табунанг

 • Участник
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • 432 Сообщений:
 • Gender:Male
 • Interests:Бурхн Багшин ном, Өөрд Келн, Тод Бичг

Отправлено 27 May 2010 - 11:38 AM

В тодо нет заглавных букв, и рядовых букв 26, так что тут замечательно можно будет обойтись без Shift'а, для цегов и цифр найдется место, а галики можно и на уровень шифта поставить, они второстепенные. Или как? И нужны ли в тодо эти скобки, восклицательные и вопросительные знаки? Они используются в КНР, но в историческом тодо их не было ведь?
xal.wikipedia.org - ханьдлтн!

#22 Huuchin

Huuchin

  Табунанг

 • Участник
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • 432 Сообщений:
 • Gender:Male
 • Interests:Бурхн Багшин ном, Өөрд Келн, Тод Бичг

Отправлено 27 May 2010 - 07:35 PM

Кое-что проясняется насчет этих значков в пунктирных боксах.

Монгол бичгийн компьютерийн юникод стандартын зарим тусгай тэмдэгтүүд


Монгол бичгийн үсгүүд үгийн аль хэсэгт орж байгаагаас хамаарч бичлэгийн дүрс хэлбэр нь өөрчлөгддөг. Түүнчлэн үсгийн хэлбэрт тухайн үсгийн өмнө хойно орж байгаа үсгүүд ч нөлөөлнө.

Бас тодорхой үгсийн уламжлалт бичлэгийн хэлбэр, гадаад үгийг галиглан бичих зэргээс шалтгаалсан бичлэгийн хэлбэрийн ялгаа гардаг. Энэ бүхнийг компьютерийн тоон кодлолын орчинд шийдэхийн тулд юникод стандартын монгол үсгийн тэмдэгтэд хэд хэдэн тусгай тэмдэгт нэмж оруулсан байна. Эдгээр нь нүдэнд харагддаг, уншдаг үсэг авиа биш, харин зөвхөн компьютерийн монгол бичигт хэрэглэгддэг тусгай далд тэмдэгтүүд юм. Өөрөөр хэлбэл дэлгэцэнд ба хэвлэхэд гардаггүй тэмдэгтүүд гэсэн үг.

1. MVS – Mongolian Vowel Seperator
Энэ тусгай тэмдэгт нь ижил бичлэгтэй, ижил дуудлагатай боловч өөр зүйл буюу утгыг заадаг үгийг ялгаж бичдэг үгийн эцсийн "а, э" эгшгийн орхиц хэлбэрийг бичихэд хэрэглэгдэнэ.

Жишээ нь:

Прикрепленный файл  MVS.png   6.02KB   15 Скачано раз

Үгийн эцсийн "а" юм уу "э" эгшгийг тухайн үгнээс салангид орхиц хэлбэрээр бичих тохиолдолд үгийн эцсийн "а, э" эгшгийн өмнө MVS тэмдэгтийг бичнэ.

2. FVS – Free Variation Selector
Үгийн аль ч хэсэгт орсон үсгийн харагдах буюу бичигдэх дүрс хэлбэрийг өөрчлөх зорилгоор хэрэглэгддэг тусгай тэмдэгтүүд болно. Монгол бичгийн юникод стандартад FVS1, FVS2, FVS3 гэсэн гурван тусгай тэмдэгт байдаг. Энэ гурван тэмдэгтийг хэрэглэснээр аль нэг үсгийг дөрвөн өөр хэлбэрээр дүрслэх буюу бичих боломжтой болж байгаа юм. FVS тэмдэгт зөвхөн өмнөх үсгийнхээ хэлбэрийг өөрчилнө.

Доорхи жишээнд "монгол" гэдэг үгэн дэх "г" үсгийг хэрхэн дөрвөн янзаар дүрсэлж бичсэнийг харуулав.Прикрепленный файл  FVS.png   6.55KB   10 Скачано разДээр дурьдсан хоёр төрлийн дөрвөн тусгай тэмдэгт нь зөвхөн монгол бичигт зориулагдсан юникод стандартын тусгай тэмдэгтүүд болно.VertNote программын орчинд ажиллаж байх үед компьютерийн гарны баруун талын Alt товчиг дарахад FVS1, FVS2, FVS3 тэмдэгтийг оруулсан үед тухайн үсэг хэрхэн хувирахыг харуулсан цонхтой хэрэглүүр гарч ирнэ. Эдгээр хувилбараас хулганаар дарах юм уу сумтай товчоор сонгож Enter товч сонгож болно. "монгол -

" гэдэг үгний "г" үсэг дээр курсор байрлаж байх үед баруун талын Alt товчийг дарсан тохиолдлыг харуулав.

Прикрепленный файл  alt_fsv.png   3.27KB   10 Скачано раз
Үүнээс гадна монгол бичгийн юникод стандартын тэмдэгтүүдийн хүрээнд хамаарагддаггүй боловч олонтоо хэрэглэгддэг дараахи тусгай тэмдэгтүүд байна.

3. NNBSP – Narrow No-Break Space
Монгол хэл нь залгамал бүтэцтэй хэл болно. Үгийн үндэст янз бүрийн дагавар, нөхцөл залгаж шинэ үг, өгүүлбэрийн гишүүнийг үүсгэдэг. Орчин үеийн кирилл монгол бичигт бүх дагавар, нөхцлийг үгийн үндэстэй нь залгаж хамт бичдэг. Хуучин монгол бичгийн дагавар, нөхцлүүд үгийн үндсээс салангид бичигдэх нь олонтоо тохиолдоно. Энэхүү дагавар, нөхцөл үгийн үндсээс салангид бичигдсэнийг компьютерийн тоон кодлолд оруулахад NNBSP тэмдэгтийг хэрэглэдэг. Өөрөөр хэлбэл үгийн дагавар нөхцлийг салангид бичих болбол тухайн дагавар нөхцлийг бичихийн урьд энэ тэмдэгтийг дарна гэсэн үг.Прикрепленный файл  NNBSP.png   4.69KB   14 Скачано раз


3. ZWJ, ZWNJ – Zero Width Joiner, Zero Width Non-joiner
Энэхүү тусгай хоёр тэмдэгт нь үндсэндээ нүдэнд үл харагдах үсэг гэсэн үг. Энэ хоёр тэмдэгтийн туслалцаатайгаар монгол бичгийн үсгийн аль нэг хэлбэрийг дангаар нь харуулах, үгийн эцсийн үсгийг дунд ордог хэлбэрээр нь төгсгөх буюу харуулах зэрэг үйлдлийг хийхэд ашиглана.Прикрепленный файл  ZWJ.png   4.2KB   11 Скачано раз


Это из справки по Traditional Mongolian Notepad
xal.wikipedia.org - ханьдлтн!

#23 Huuchin

Huuchin

  Табунанг

 • Участник
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • 432 Сообщений:
 • Gender:Male
 • Interests:Бурхн Багшин ном, Өөрд Келн, Тод Бичг

Отправлено 29 May 2010 - 09:24 PM

Установил MSKLC, сейчас попробую еще раз...
xal.wikipedia.org - ханьдлтн!

#24 Huuchin

Huuchin

  Табунанг

 • Участник
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • 432 Сообщений:
 • Gender:Male
 • Interests:Бурхн Багшин ном, Өөрд Келн, Тод Бичг

Отправлено 29 May 2010 - 09:54 PM

Заметил. Нашу знакомую букву З в монг. баити изображают как галик, а в монг. үсүг - как З. ее позиция в юникоде называестся "Ja". Еще есть в худамовском диапазоне буква, смотрящаяся и там и там как З, но это Ч. Я ставлю Ja на Z-клавишу
xal.wikipedia.org - ханьдлтн!

#25 Huuchin

Huuchin

  Табунанг

 • Участник
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • 432 Сообщений:
 • Gender:Male
 • Interests:Бурхн Багшин ном, Өөрд Келн, Тод Бичг

Отправлено 29 May 2010 - 10:02 PM

Еще один диссонанс: есть тодо Каа есть тодо Гаа . В Trad.Mong.Not. используют и для К, а первый, , вообще нет, хотя если копипастить, он с мягкими гласными работает как Г
xal.wikipedia.org - ханьдлтн!

#26 Huuchin

Huuchin

  Табунанг

 • Участник
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • 432 Сообщений:
 • Gender:Male
 • Interests:Бурхн Багшин ном, Өөрд Келн, Тод Бичг

Отправлено 29 May 2010 - 10:19 PM

Эти две буквы не стыкуются с тодо И в монг.баити

also, значок nnbsp нестандатрный - он из private use zone
xal.wikipedia.org - ханьдлтн!

#27 Huuchin

Huuchin

  Табунанг

 • Участник
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • 432 Сообщений:
 • Gender:Male
 • Interests:Бурхн Багшин ном, Өөрд Келн, Тод Бичг

Отправлено 29 May 2010 - 11:33 PM

Попробуйте. В архиве есть setup package, чтобы установить раскладку, и "исходник" todo.klc, который надо открывать вышеуказанной программой. Это если кто-то захочеть что-то поменять, чтобы не начинать с нуля. В раскладке ТОЛЬКО символы из "todo монгольского" диапазона юникода, весь основной алфавит плюс галики.

Прикрепленные файлы:


xal.wikipedia.org - ханьдлтн!

#28 Huuchin

Huuchin

  Табунанг

 • Участник
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • 432 Сообщений:
 • Gender:Male
 • Interests:Бурхн Багшин ном, Өөрд Келн, Тод Бичг

Отправлено 30 May 2010 - 08:42 AM

<span class="mongolian vertlr">

how it looks?

ᡐᡇᡇᠯᠠᡅ ᡋᡆᠯᡇᠨ ᠨᡇᡎᡇᠰᡇᠨ

᠀᠍ ᠨᡅᡎᡄ ᡑᠠᡘᡅᡓᡅ ᡍᡆᡕᡆᠷ ᠨᡇᡎᡇᠰᡇᠨ ᠨᠠᡃᡑᡇᡓᡅ ᡇᠰᡇ ᡑᡄᠯᡑᡄᡓᡅ ᡕᠠᡋᡇᡐᠠᠯᠠᡃ «ᠨᠠᡏᠠᡕᡅᡎᡅ ᡔᡅᡎᡅ ᠨᠠᡃᡑᡇᡇᠯᠠ» ᡎᡄᡃᡑ ᡐᡇᡇᠯᠠᡅ ᡅᠷᡄᡓᡅ ᡍᡇᡇᡎᠰᠠᠨᡑᡇ᠂ ᠨᡇᡎᡇᠰᡇᠨ ᡔᡅᡎᡅ ᡓᡈᡋᠱᡈᡃᠷᡈᡃᡑ᠂ ᡍᡆᡕᡆᠷ ᠨᡇᡎᡇᠰᡇᠨ ᠨᡇᠷᡎᡇᠨ ᡑᡄᡃᠷᡄᡃᠨ ᡐᡇᡇᠯᠠᡅᡎᡅ ᡎᠠᠷᡎᡇᡋᠠᡅ᠃
ᡄᡅᡎᡄᡃᡑ ᠨᡇᡎᡇᠰᡇᠨ ᡇᠰᡇ ᡑᡄᠯᡑᡄᡎᠰᡄᠨ ᡑᡉ ᡐᡇᡇᠯᠠᡅ ᡋᠠᡕᠠᠷ ᡋᠠᡍᡐᠠᡓᡅ ᡕᠠᡋᡇᡑᠠᠯᠠᡃ ᡎᡄᠨᡐᡄᡘᡄᠨ ᠨᡇᡎᡇᠰᡇᠨᡅ ᡍᡆᡕᡆᠷ ᡐᠠᠯᠠᡑᡇᠨᡅ ᡍᡆᡕᡆᠷ ᡏᡄᡘᡄᠯᡄᡅ ᡉᡓᡉᡎᡑᡉᡎᠰᡄᠨᡑᡉ ᡍᡆᡕᡆᠷ ᠨᡇᡎᡇᠰᡇᠨ ᡎᡄᠨᡐᡄᡘᡄᠨ ᠰᠠᠨᡑᠠᠷᠠ ᡇᡍᠠᡃᠨ ᠠᠯᡑᡇᡓᡅ ᡍᡆᡕᡆᠷ ᡓᡉᡎᡐᡄᡃᠨ ᠰᠠᠯᡍᡇᠯᠠᡃ ᡏᡇᡇᠯᡅᡐᠠᡅ ᡐᡇᡇᠯᠠᡅ « ᡋᡇᠯᡇᡑ » ᡎᡄᡃᡑ ᡐᡆᠯᡎᡆᡅᡎᠠᡃᠷᠠᠨ ᡇᠰᡇᠨᡑᡇ ᡍᠠᡑᠠᡍᠠᡎᡑᠠᡋᠠᡅ ᠅

ᡍᡇᡑᠠᠯᡔᡅ ᡘᡈᡋᡉᡉᠨ ᠃

ᠨᡅᡎᡄ ᡘᡈᡋᡉᡉᠨ ᡍᡆᡅ ᡍᠠᠷᡅᡇᠯᡓᡅ ᡕᠠᡋᠠᡃᡑ᠂ ᡍᡇᡑᠠᠯᠠᡃᡎᠠᡃᠷ ᠼᡆᠨᡆ ᡉᡓᡉᡎᠰᡄᠨ ᡋᡆᠯᡆᡃᡑ ( ᡋᡆᠯᠠᡃᡑ ) " ᠼᡆᠨᡆ᠂ ᠼᡆᠨᡆ ᡍᡆᡅ ᡅᡑᡄᡓᡅ ᡋᠠᡅᠨᠠᡅ᠂ ᡅᠷᡄᡓᡅ ᠨᡈᡘᡈᡑ ᡋᡆᠯᡆᡎᡐᡇᠨ » ᡎᡅᡎᡄᡃᡑ ᡍᠠᡕᡅᡘᡅᠷᠠᠨᡅ᠃ ᡓᠠᠯᡇᡇᠰ ᡎᡉᡉᠯᡑᡄᡃᡑ ᡅᠷᡄᡃᡑ ᡍᠠᠯᡅᡃᡍᡇᠯᠠᡃ ᡔᡆᠨᡆ ᡉᡎᡄᡅ᠂ ᡐᡄᡕᡅᡎᡄᡃᡑ ᡘᡈᡋᡉᡉᠨ ᡍᡇᡑᠠᠯ ᡘᡄᠯᡄᡃᡑ ᠠᡏᡅᡐᠠᡃᡎᡅ ᡏᡄᡘᡄᠯᡄᡎᠰᡄᠨᡅ ᡏᡄᡑᡄᡋᡄ ᠅ ᡐᡉᡉᠨᡅ ᡍᡆᡕᡅᠨᡆ ᡋᠠᠰᠠ ᠨᡆᡕᡆᠷ ᡎᡇᠷᡋᠠ ᡑᠠᡘᡅᡓᡅ ᡘᡈᡋᡉᡉᠨ ᡐᡄᡕᡅᡎᡄᡃᡑ ᡍᠠᡅᡘᡅᠷᠠᡃᡑ ᠠᡏᡅᡐᠠ ᡏᡄᡘᡄᠯᡄᡋᡄ ᠅
ᠨᡅᡎᡄ ᡑᠠᡘᡅᡓᡅ ᡉᠨᡄᡃᠷᡐᡄᡃᠨ ᡘᡈᡋᡉᡉᠨᡅ ᡍᡆᡕᡅᡑᡇ ᡘᡄᠰᡄᡎ ᡔᡆᠨᡆ ᡆᠷᡆᠨᠠᡅ᠃ ᡍᡆᡐᡆᠨ ᡕᡄᡘᡄ ᡍᡆᠯᡆ ᡋᡅᠱᡅ ᡋᡅᠯᡄᡃ᠃ ᡘᡈᡋᡉᡉᠨ « ᡔᡆᠨᡆ᠂ ᡔᡆᠨᡆ᠂ ᠱᡇᠯᡇᡇᠯᡐᡇᠨ᠂ ᠱᡇᠯᡇᡇᠯᡐᡇᠨ! » ᡎᡅᡎᡄᡃᡑ ᡍᠠᡅᡘᡅᠷᠠᡋᠠ ᡔᡅᡎᡅ ᡘᡉᡉᠨ ᡅᠷᡄᡎᠰᡄᠨ ᡉᡎᡄᡅ᠃ « ᡕᠠᡃ ᡘᡈᡋᡉᡉᠨ ᠰᠠᠠᡘᡅ ᡍᡇᡑᠠᠯᠠᡃᠷ ᡍᠠᡅᡘᡅᠷᠷᠠᡃᡑ᠂ ᡏᠠᠨᡅᡅᡎᡅ ᡏᡄᡘᡄᠯᡄᡓᡅ ᡋᠠᡕᡅᡑᠠᡎ ᡋᡆᠯᡍᡇ » ᡎᡄᡓᡅ ᡘᡄᠯᡔᡄᡎᡄᡋᡄ ᠅
ᡔᡆᠨᡆᡏᡇᡇᡑ ᡘᡉᡏᡉᠨ ᡄᠰᡄ ᡅᠷᡄᡘᡉᠯᡄᡃ ᠠᡕᡅᠯ ᡉᡎᡄᡅ ᡑᡇᠷᡇᠨᡑᠠᡃᠨ ᡍᡆᡅᡑᡅᡅᡎᡅ ᡕᡄᡘᡄ ᠠᠯᠠᡃᡑ ᡕᠠᡋᡇᠨᠠᡅ ᠅ ᡐᡄᡎᡄᡃᡑ ᡍᡆᡅᡑᡅᡅᠨ ᡕᡄᡘᡄ ᡓᡇᡇᡎᡅᡅᠨᡅ ᠱᡇᡇᡔᡅᡃᡑ ᠠᠯᠠᡓᡅ ᡆᠷᡘᡆᡋᠠ ᠅
ᡘᡈᡋᡉᡉᠨ ᡇᡇᠯᡅᡃᡑ᠂ « ᡍᡆᡕᡅᠨᡆ ᡍᡇᡑᠠᠯ ᡘᡄᠯᡑᡄᡏ ᡋᡆᠯᡍᡇᠨᡅ » ᡎᡅᡎᡄᡃᡑ ᡋᠠᡅᡋᠠ ᠅
ᠨᡅᡎᡄ ᡍᡇᡑᠠᠯ ᡘᡄᠯᡄᡃᡑ ᡏᡄᡘᡄᠯᡄᡘᡉᡔᡅ᠂ ᡑᠠᡘᠠᡃᡑ ᡍᡇᡑᠠᠯ ᡘᡄᠯᡄᡓᡅ ᡏᡄᡘᡄᠯᡓᡅ ᡔᡅᡑᠠᡍᡇ ᡉᡎᡄᡅ ᡓᡅ ᠅

</span>
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡ
xal.wikipedia.org - ханьдлтн!

#29 calmouk

calmouk

  Хан

 • Участник
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 1846 Сообщений:

Отправлено 31 May 2010 - 02:37 AM

Прекрасно просто! Молодец! Спасибо!

Ты не пробовал обернуть текст в "tb-lr"?

Тогда ориентация текста должна быть верной... как минимум в IE..

Форум, вроде, должен поддерживать HTML
Be Realistic, Demand the Impossible!
(Author: unknown, Paris, 1968)

#30 calmouk

calmouk

  Хан

 • Участник
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 1846 Сообщений:

Отправлено 31 May 2010 - 09:24 PM

Ни Apple, ни Google, похоже и не чешуться чтоб апдейтать свои браузеры ((

И эти люди говорят нам, что Майкрософт - зло ...
Be Realistic, Demand the Impossible!
(Author: unknown, Paris, 1968)

#31 Huuchin

Huuchin

  Табунанг

 • Участник
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • 432 Сообщений:
 • Gender:Male
 • Interests:Бурхн Багшин ном, Өөрд Келн, Тод Бичг

Отправлено 31 May 2010 - 09:28 PM

Вертикальность текста не только нас беспокоит, но и дизайнеров: http://www.maximals..../html-vertical/ и http://alexvolkov.ru...kst-v-html.html и http://rotorweb.ru/x...ksta-v-css.html Собственно, у Майкрософт: http://msdn.microsof...187(VS.85).aspx
xal.wikipedia.org - ханьдлтн!

#32 calmouk

calmouk

  Хан

 • Участник
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 1846 Сообщений:

Отправлено 01 June 2010 - 12:16 AM

Если Бадма не идет к горе, то гору тащат к Бадме ))

Судя по твоим линкам, вертикальность можно продавить отдельно в любом браузере, например, форумским движком.

Кто знает, какой из форумских движков поддерживает вертикальность? Или допускает customизацию?
Be Realistic, Demand the Impossible!
(Author: unknown, Paris, 1968)

#33 calmouk

calmouk

  Хан

 • Участник
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 1846 Сообщений:

Отправлено 01 June 2010 - 12:27 AM

Заметил. Нашу знакомую букву З в монг. баити изображают как галик, а в монг. үсүг - как З. ее позиция в юникоде называестся "Ja". Еще есть в худамовском диапазоне буква, смотрящаяся и там и там как З, но это Ч. Я ставлю Ja на Z-клавишу

Еще один диссонанс: есть тодо Каа есть тодо Гаа . В Trad.Mong.Not. используют и для К, а первый, , вообще нет, хотя если копипастить, он с мягкими гласными работает как Г

Эти две буквы не стыкуются с тодо И в монг.баити

also, значок nnbsp нестандатрный - он из private use zone


я сделал маппинг алфавита из учебника Бадмаева на Юникод: http://xal.wikipedia.org/wiki/Тод_бичг

Осталась неидентифицированной одна из букв: Кх, катһр ка. И 2 буквы из Юникода получились лишними.

Ты это имел ввиду в своих постах?
Be Realistic, Demand the Impossible!
(Author: unknown, Paris, 1968)

#34 calmouk

calmouk

  Хан

 • Участник
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 1846 Сообщений:

Отправлено 01 June 2010 - 12:42 AM

В тодо нет заглавных букв, и рядовых букв 26, так что тут замечательно можно будет обойтись без Shift'а, для цегов и цифр найдется место, а галики можно и на уровень шифта поставить, они второстепенные. Или как? И нужны ли в тодо эти скобки, восклицательные и вопросительные знаки? Они используются в КНР, но в историческом тодо их не было ведь?


Я насчитал 32 буквы )) Смотри таблицу: http://xal.wikipedia.org/wiki/Тод_бичг
Be Realistic, Demand the Impossible!
(Author: unknown, Paris, 1968)

#35 calmouk

calmouk

  Хан

 • Участник
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 1846 Сообщений:

Отправлено 01 June 2010 - 01:04 AM

Вертикальность текста не только нас беспокоит, но и дизайнеров: http://www.maximals..../html-vertical/ и http://alexvolkov.ru...kst-v-html.html и http://rotorweb.ru/x...ksta-v-css.html Собственно, у Майкрософт: http://msdn.microsof...187(VS.85).aspx


Вертикальность ведь полпроблемы. Как Майкрософт реализовал автоматический кастинг начального, серединного и конечного написаний глифов?
Be Realistic, Demand the Impossible!
(Author: unknown, Paris, 1968)

#36 Huuchin

Huuchin

  Табунанг

 • Участник
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • 432 Сообщений:
 • Gender:Male
 • Interests:Бурхн Багшин ном, Өөрд Келн, Тод Бичг

Отправлено 01 June 2010 - 08:08 PM

Я насчитал 32 буквы )) Смотри таблицу: http://xal.wikipedia.org/wiki/Тод_бичг


Это с галиками. 26 это будет по Бадмаеву
xal.wikipedia.org - ханьдлтн!

#37 Huuchin

Huuchin

  Табунанг

 • Участник
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • 432 Сообщений:
 • Gender:Male
 • Interests:Бурхн Багшин ном, Өөрд Келн, Тод Бичг

Отправлено 01 June 2010 - 08:09 PM

Вертикальность ведь полпроблемы. Как Майкрософт реализовал автоматический кастинг начального, серединного и конечного написаний глифов?


Это технология шрифта (open type), а не кодировки
xal.wikipedia.org - ханьдлтн!

#38 calmouk

calmouk

  Хан

 • Участник
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 1846 Сообщений:

Отправлено 01 June 2010 - 08:32 PM

Галики? В той таблице, которая в виде картинки в Википедии, 29 букв. Какие из них Галики?

Галики в Юникоде отмечены как "галики") же, или нет? Там всего 2 Тодо Галика. Худамовские Галики они и в Тодо применяются?
Be Realistic, Demand the Impossible!
(Author: unknown, Paris, 1968)

#39 calmouk

calmouk

  Хан

 • Участник
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 1846 Сообщений:

Отправлено 03 June 2010 - 02:46 PM

Кстати, как сделать драйвер клавиатуры для Mac OS X?

Нашел ))

http://scripts.sil.o...d=ukelele&_sc=1
Be Realistic, Demand the Impossible!
(Author: unknown, Paris, 1968)
1 пользователей читают эту тему

0 members, 1 guests, 0 anonymous users