Перейти к содержимому


Фото

Ик дүүцң мацгин мөргүлин ном


 • Please log in to reply
3 replies to this topic

#1 KYN

KYN

  Хан

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 826 Сообщений:
 • Gender:Male
 • Location:bumbin orn

Отправлено 21 March 2008 - 05:06 PM

ОМ ҮЗГ


(Күрд эргүлҗәһәд умшдмн.)


Алтн номта герлтә күрд минь,
Аралан Шагҗ маанин герл мини,
Айс тамин тергүтнәс сосрад,
Очр-Ваанин Зая-Ваанин сосрад
Зальврч мөргҗәнәв.(Эн тәрниг умшад, үләһәд күрдән тәрндтн.)

1. ОМ үзгиг номнулҗ бүрәр әмтн таниг
Ик ниһулуск өскәҗ
Омг седкләр үүлдгсн нүл-килнцин күчд
Ормстг бустын нүр-усн учрхн цагт
Удлхн угаһар евән сөрхтнь
Хомшг бодьсаднр минь, хәәрн.

Ом-ма-ни-бад-ма-хом. (3 дәкҗ.)

2. МА үзгиг номнулҗ бүрәр әмтн таниг
Ик ниһулуск өскәҗ
Маһд седкләр үүлдгсн нүл-килнцин күчнд
Маңһс кеһәд хортнь учрхин цагт
Мәәдрин гегән-евән сөрхтнь
Хомшг бодьсаднр минь, хәәрн.

Ом-ма-ни-бад-ма-хом. (3 дәкҗ.)

3. НИ үзгиг номнулҗ бүрәр әмтн таниг
Ик ниһулуск өскәҗ
Ниһуцг седкләр үүлдгсн нүл-килнцин күчнд
Нисвани иш кеһәд нүр-усн учрхин цагт
Нитлхн угаһар евән сөрхтнь
Хомшг бодьсаднр минь, хәәрхн.

Ом-ма-ни-бад-ма-хом. (3 дәкҗ.)

4. БАД үзгиг номнулж бүрәр әмтн таниг
Ик ниһулуск өскәҗ
Бардм седкләр үүлдгсн нүл-килнцин күчнд
Барс кеһәд, арат учрхин цагт
Бәрмхин зуурд маниһән евән сөрхтнь
Хомшг бодьсаднр минь, хәәрхн.

Ом-ма-ни-бад-ма-хом. (3 дәкҗ.)

5. МА үзгиг номнулҗ бүрәр әмтн таниг
Ик ниһулуск өскәж
Мелкн седкләр үүлдгсн нүл-килнцин күчнәснь
Миңһн берә һазрас нүр-усн учрхин цагт
Нитл угаһар евән сөрхтнь
Хомшг бодьсаднр минь, хәәрхн.

Ом-ма-ни-бад-ма-хом. (3 дәкҗ.)

6. ХОМ үзгиг номнулҗ бүрәр әмтн таниг
Ик ниһулуск өскәҗ
Ховдг седкләр үүлдгсн нүл-килнцин күчнәснь
Хорн кеһәд хонь-дәәсн учрхин цагт
Хормхин зуурд маниһән евәһәд сөрхтнь
Хомшр бодьсаднр минь, хәәрхн.

Ом-ма-ни-бад-ма-хом. (3 дәкҗ.)

7. Сурхднь кивтәв, тоолхтнь түргмб
Зурһан үзгин мааниг зөрүлҗ умшия
Бурхни шаҗан сәкия
Богдин өлмә ясия
Босхудын килнцинь әрлһәҗ
Буйн-кишгинь делгрүлия
Бурхни-шаҗан сәкия
Богдин өлмә батрия
Буру үзгин килнциг
Бурхд бийснь йилһх.

I. Теңгрин орнд. Ом үзгәр насн ут болтха гисн (1)
Әсрин орнд. Ма — өвчүн ад му зүүдн му йор
даргдх (4)
Күмни орнд. Ни — өдрин сөөни му даргдх (2)
Адусн әмтн. Бад — му хамгнь даргдх (һарч одх) (1)
Бирдин эмтн. Ма — барчд даргдх (һадн одн) (1)
Тамин әмтн. Хом — сансн хамг керг күцх (1)

II. Ом үзгәр — зер-зевин аюлас гетлгтхә гисн
Ма — өвчүнәс гетлгтхә гисн
Ни — ад хамгас гетлгтхә гисн
Бад — һалин аюлас гетлгэх гисн
Ма — усна аюлас гетлгәх гисн
Хом — хорна аюлас гетлгәх гисн

Эн номиг умшхлатн, буйнтн өргчхмн.
«Над усією Іспанією безхмарне небо»

#2 Bjerke

Bjerke

  Китад

 • Участник
 • Pip
 • 21 Сообщений:
 • Gender:Male
 • Location:Sankt-Peterburg

Отправлено 22 April 2008 - 08:23 AM

ОМ ҮЗГ


(Күрд эргүлҗәһәд умшдмн.)


Эн номиг умшхлатн, буйнтн өргчхмн.


Цуг форумчнр иигҗ умшад буйян өргтхә! А откуда тарни взяли? Из публикации какой-н.?
Я - тоже калмык.

#3 KYN

KYN

  Хан

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 826 Сообщений:
 • Gender:Male
 • Location:bumbin orn

Отправлено 22 April 2008 - 11:03 AM

да, вы правы. книжка такая есть, называется как и эта тема. одна калмычка запомнила наизусть молитвы, которые её научил родственник - бывший иконописец при хуруле, и в начале перестройки удалось с её помощью восстановить некоторую часть молитв на калмыцком языке.
можно купить книжку в калмыцком книжном издательстве или подождать пока я её оцифрую :lol:
«Над усією Іспанією безхмарне небо»

#4 Jeka

Jeka

  Нойон

 • Администратор
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 465 Сообщений:
 • Gender:Male

Отправлено 22 April 2008 - 08:40 PM

да, вы правы. книжка такая есть, называется как и эта тема. одна калмычка запомнила наизусть молитвы, которые её научил родственник - бывший иконописец при хуруле, и в начале перестройки удалось с её помощью восстановить некоторую часть молитв на калмыцком языке.
можно купить книжку в калмыцком книжном издательстве или подождать пока я её оцифрую :lol:


Круто, а кто-нибудь может перевести, хотя бы приблизительно?
"ҮЗҮРИНЬ ХАЗСН КҮН, ЙОЗУРИНЬ ЧИГН ХАЗДГ"
0 пользователей читают эту тему

0 members, 0 guests, 0 anonymous users